Chính phủ trình Quốc hội báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành trị giá 4,8 tỷ USD. Dự kiến, giai đoạn 1 được triển khai từ 2020 đến 2025.

Final SanBayLongThanh INFOGRAPHICS - Dự án sân bay Long Thành trị giá 4,8 tỷ USD