(Xây dựng) – Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành đang được UBND tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai. Ngoài các thủ tục bồi thường đất cho người dân và các tổ chức, việc đảm bảo đúng tiến độ Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là mối quan tâm hàng đầu của UBND tỉnh. Bởi Khu tái định cư này quyết định thời gian di dời của người dân trong vùng dự án.

Trong thời gian qua UBND tỉnh Đồng Nai đã phân công Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 02 khu tái định cư và đất do các tổ chức quản lý, sử dụng thuộc phần diện tích 5.000ha; UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng thuộc phần diện tích 5.000ha.

Riêng 5 dự án thành phần có cấu phần xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai đã phân công Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư 4 dự án (hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 2 Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn) và UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư hạ tầng tái lập ngoài hàng rảo Cảng HKQT Long Thành.

Để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã điều động tăng cường 51 cán bộ, viên chức từ các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh cho huyện Long Thành để hỗ trợ địa phương thực hiện công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Cảng HKQT Long Thành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tập huấn cho 275 cán bộ, công chức, viên chức của của huyện Long Thành tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời triển khai tuyên truyền chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án với 7 buổi tuyên truyền trên địa bàn 6 xã: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn, số lượng người dân tham dự khoảng 1.476 người. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xây dựng website tuyên truyền, địa chỉ website là http://www.longthanhairport.dongnai.gov.vn là địa chỉ tiếp nhận, giải thích thắc mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, với diện tích 282,35ha và Khu tái định cư Bình Sơn (Phân khu III), với diện tích 81,86ha, tổng diện tích 2 Khu tái định cư là 364,21ha. Trong đó diện tích đất thu hồi của Tổng Cty cao su Đồng Nai là 358,07ha đã bàn giao mặt bằng ngày 28/8/2019; diện tích 3,06 ha đất do UBND xã Lộc An và UBND xã Bình Sơn quản lý nên không bồi thường đất, bàn giao ngay mặt bằng cho chủ đầu tư; diện tích 3,08 ha đất do 22 hộ gia đình, cá nhân thuộc Phân khu III Khu tái định cư Bình Sơn đã hoàn thành kiểm kê, đang xác định nguồn gốc đất, dự kiến phê duyệt trong năm 2019.

Trong phạm vi 5.000ha Cảng HKQT Long Thành thu hồi đất của 18 tổ chức; 5.283 hộ gia đình cá nhân và di dời 3 nghĩa địa tập trung. Trong diện tích 5.000ha thì thu hồi của Tổng Cty cao su Đồng Nai 1.812 ha; hộ gia đình cá nhân 2.955,3 ha; đất giao thông sông suối nghĩa trang 106,7ha và còn lại đất 17 tổ chức 126ha. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành Thông báo thu hồi đất đối với 18 tổ chức và 5.283 hộ/15.716 thửa đất của hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thuộc phạm vi 5.000ha Cảng HKQT Long Thành.

Đối với việc ưu tiên thu hồi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng HKQT Long Thành, với diện tích 1.810ha, thu hồi của Tổng Cty cao su Đồng Nai diện tích 1.291ha và 905 hộ gia đình, cá nhân (diện tích khoảng 519ha). Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành kiểm kê Tổng Cty cao su Đồng Nai và 412/905 hộ gia đình; còn lại 493 hộ gia đình sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý hoàn thành trong tháng 10/2019.

Phần diện tích đất của Tổng Cty Cao su Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong năm 2019. Đối với đất của các hộ gia đình cá nhân, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân trong quý I/2020. Như vậy, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực ưu tiên 1.810 ha cơ bản đảm đảo yêu cầu bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 10/2020.

Phần diện tích còn lại 3.190ha: Diện tích đất của Tổng Cty cao su Đồng Nai 521ha; đất của 17 tổ chức, diện tích 126ha (8 doanh nghiệp, 3 cơ sở tôn giáo (2 nhà thờ, 1 chùa), 6 trụ sở cơ quan); đất giao thông sông suối nghĩa trang 106,7ha và 4.378 hộ gia đình cá nhân, diện tích 2.436,3ha và di dời 3 nghĩa trang. UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm trong năm 2019, sẽ hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình duyệt và chi trả trong năm 2020.

Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã có mặt bằng triển khi xây dựng 2 Khu tái định cư. Hiện nay, UBND tỉnh đang khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, phân chia gói thầu để trình duyệt và khởi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn vào cuối năm 2019. Đối với 3 dự án thành phần còn lại, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉ đạo để có thể khởi công trong năm 2020 đảm bảo hạ tầng đồng bộ khi bố trí tái định cư các hộ dân về sinh sống.

Ngoài ra việc tái lập hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội ngoài ranh, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự án đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Long Thành tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục, giải 3 phóng mặt bằng, cố gắng khởi công xây dựng vào quý I/2020.

Mặc dù vậy, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn còn những vướng mắc như ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ- CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 (thay thế Nghị định sô 32/2015/NĐ- CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình). Trong đó có nhiều nội dung thay đổi so với Nghị định số 32/2015NĐ- CP và nhiều nội dung phải chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng mới có thể thực hiện.

Hạ Ly